NOBLE SCHOLAR'S ROCK
ink on paper
41 x 34 in
T1614
Inquire
2012
Tai Xiangzhou
Seal: Tai Xiangzhou