Zhao, Yong Xian

PAINTING OF A BUDDHIST PATRIARCH
Painting on silk
24 x 29.12 in
T1390
Inquire
Zhao Yong Xian (1289 - c. 1360)